Vårt team fokuserer på en profesjonell og behagelig atmosfære slik at kjæledyret deres har det så godt som mulig hos oss. Vi tilbyr avanserte (inkl. CT, MR) diagnostiske metoder og følger pasientene våre fra undersøkelse gjennom hele diagnostik og behandling til rehabilitering (f.eks. vanntredemølle). Vi tilbyr:

  • Poliklinikk
  • Ortopedi
  • Bein-, bløtdels- og neurokirurgi
  • Indremedisin inkl. endoskopi
  • Ultralydundersøkelse
  • Bildediagnostik med røntgen, MR og CT
  • Tannbehandling inkl. rotfylling og tannkrone
  • Laboratorietjenester inkl. in-house bloddiagnostik
  • Egen rehabiliteringsavdelig med bl.a vanntredemølle