Karmsund Dyrehospital ble startet i 1970, og var den første dyreklinikken bygd til slikt formål her i landet. Klinikken har siden blitt utvidet fire ganger, sist gang i 2014. Klinikken inneholder nå bl.a. tre behandlingsrom, et ultralydrom, en tannoperasjonssal med tannrøntgen, flere operasjonssaler med inhalasjonssanestesi for bein- og bløtdelskirurgi, en radiologiavdeling (inkl. CT og MR) og en rehabiliteringsavdeling.